Država u krevetu počinje s ciklusom predavanja

Foto: Tihana Mandušić

Foto: Tihana Mandušić

Nakon razgovora s umjetnikom Romanom Uranjekom iz kultne slovenske umjetničke skupine IRWIN održanog u ponedjeljak, filma i razgovora o prvom hrvatskom feminističkom filmu nastalom 1968. u Splitu u produkciji Kino kluba Split, ŽEMSKO, autorice Dunje Ivanišević, te prvog od tri stručna vođenja kroz izložbu, koja će se održavati svake srijede za vrijeme trajanja izložbe, na izložbi i konferenciji Država u krevetu možete sudjelovati na prvom od ciklusa predavanja Ivane Radačić i Mirjane Kučer: Konstrukcija ženske seksualnosti u zakonu i praksi – Regulacija braka i seksualnog nasilja, koje će moderirati dr.sc. Valerija Barada u petak, 7. veljače, s početkom u 15 sati u Galeriji umjetnina.

Dr. sc. Ivana Radačić viša je znanstvena suradnica u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, a bavi se feminizmom i ljudskim pravima. Također je predavačica na Centru za hrvatske studije Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilištu u Osijeku, Europskom intersveučilišnom centru za ljudska prava i demokratizaciju (Venecija) te na sveučilištu University College London. Bila je gošća predavačica na Sveučilištu za mir UN-a (Kostarika) te  istraživačica pri Sveučilištu u Kentu i Sveučilištu u Melbournu. Pored toga, Ivana predaje na Centru za mirovne studije i Centru za ženske studije, Zagreb, te Institutu za ženska ljudska prava u Bugarskoj. Surađuje s brojnim nevladinim organizacijama u području obrazovanja za ljudska prava i strateške litigacije. Objavila je brojne radove u području ljudskih prava i feminizma, osobito prakse Europskog suda za ljudska prava vezano uz prava žena.

U ovom će se izlaganju razmatrati prisustvo rodnih stereotipa i mitova o silovanju u hrvatskim zakonima i sudskoj praksi u području silovanja. Prvo se, temeljem feminističkih istraživanja u drugim jurisdikcijama, identificira najčešće mitove kao i norme seksualnosti na kojima počivaju, nakon čega se analizira hrvatsko zakonodavstvo i recentna sudska praksa. S obzirom na to da praksa podržava normu posesivne heteroseksualnosti, a nova rješenja Kaznenog zakona ne odgovaraju u potpunosti na taj problem, predlože se model utemeljen na komunikativnom modelu seksualnosti, model koji ne počiva na seksualnoj submisiji žena, već na ravnopravnom dogovoru partnera u seksualnom odnosu.

Mirjana Kučer zaposlena je u feminističkoj organizaciji Domine kao izvršna koordinatorica. Završila je Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, gdje je trenutačno na poslijediplomskom studiju Pomorsko pravo i međunarodno pravo mora. Dugogodišnja je feministička aktivistica i članica udruge Domine od samih njezinih početaka. Završila je brojne edukacijske programe iz područja zaštite ženskih ljudskih prava, razvoja civilnog društva, upravljanja udrugama i projektnim ciklusom. Suautorica je istraživanja od kojih su neka objavljena u knjigama Žene: društvene uloge i statusi (2009.) i Rodno osjetljiva politika – politika za promjene (2009.), Žene u ruralnim područjima Dalmacije – nevidljivo polje svijeta rada (2011.) te više publikacija o pravima žena i rodnoj ravnopravnosti. Voditeljica je istraživanja i suautorica izložbe Žene Splita i Dalmacije – ženski vremeplov. Članica je Koordinacije Ženske mreže Hrvatske i članica Upravnog odbora Europske feminističke inicijative. Jedna je od organizatorica prvog i drugog Split Pridea 2011. i 2012. godine.

Foto: Tihana Mandušić

Foto: Tihana Mandušić

U hrvatskom zakonodavstvu ne postoji definicija obitelji, ali se zato kroz Obiteljski zakon definira pojam braka i izvanbračne zajednice, odnos između roditelja i djece, pojam posvojenja, skrbništva te postupci nadležnih tijela vezano uz obiteljske odnose i skrbništvo, što upućuje na to da su brak i odnosi između roditelja i djece temelj obitelji i obiteljskih odnosa. Prijedlog novog Obiteljskog zakona ide dalje u zaštiti prava djeteta i osoba s invaliditetom te redefinira načela obiteljskih odnosa, naglašavajući načelo ravnopravnosti žene i muškarca te zabrane diskriminacije prema spolu, ali i načelo prvenstvene zaštite dobrobiti i prava djeteta. Međutim, u praksi, brak je i dalje područje najizraženije diskriminacije žene, koja je izložena svim oblicima nasilja tako da u Hrvatskoj godišnje smrtno od strane partnera strada od 20 do 30 žena. Zakon i sudska praksa ne nude rješenja kojima bi se zaštitilo žene od tradicionalne podređene uloge u braku i u obitelji.

Od ostalih događanja izdvajamo:

10.2. 12 h SCREENING, tema FRAGILNOST

11.2. 15 h FILM: PUSSY RIOT, A PUNK PRAYER. Mike Lerner, Maxim Pozdorovkin

12.2. 15 h Vođenje kroz izložbu

13.2. 15 h SCREENING , tema OTPOR

14.2. 15 h PREDAVANJE Željka Jelavić: Je li moje tijelo stvarno moje?

17.2. 12 h PREZENTACIJA KNJIGA: SUSAN SONTAG, dnevnici Ponovno rođena i Kao što je svijest upregnuta u jarmu tijela, i eseji Istovremeno, u suradnji s udrugom Domino Zagreb

18.2. 15 h FILM: ŠUTI, Lukas Nola

19.2. 15 h Vođenje kroz izložbu

20.2. 15 h SCREENING , tema ČUDO

21.2. 15 h PREDAVANJE: dr.sc. Silva Mežnarić: DRŽAVA U LOŽNICI: brojnost nacije i održanje političke zajednice

Oglasi